Værdier

Græsted Frikirke er et kristent fællesskab, der ønsker at være ledt af Guds ånd og Hans ord.

Der er mange elementer, der har været med til at forme Græsted Frikirke til det fællesskab, det er i dag. På denne side beskrives 8 værdier, som udgør en stor del af menighedens DNA; Faderen, Jesus, Helligånden, Nåden, Hvilen, Haven, Bruden og Fællesskabet.