Netværk

På Mosteriet har vi en lang række mindre fællesskaber. Nogle af disse er organiseret som cellegrupper eller netværk. De kan være klassiske bibelstudiegrupper, hvor man mødes og læser i bibel, beder og deler liv, eller de kan være bygget op omkring en interesse, livssituation eller et projekt. Nogle grupper har mange år på bagen og er mennesker, der vandrer sammen i livet – andre grupper er lige nu og her og for en kort periode. Nogle grupper er små og stationære, mens andre mere er åbne arrangementer, hvor man melder ind fra gang til gang.

Kom ned i kirken, og hør mere om vores store og små fællesskaber.