Om kirken

Historien
Græsted Frikirke er et lokalt fællesskab, hvor du kan finde varme, venlighed og opmuntring. Vi forsøger ikke at imponere Gud – vi er dem, vi er, og sådan er vi alle elsket af Gud.

Kirken blev grundlagt i 1987 her i Græsted. Ønsket med kirken var at skabe rammerne for et fællesskab, der ville tjene byen og følge frimodigt med der, hvor Gud ledte. Det blev starten på Græsted Frikirke. Igennem årene har kirken holdt til forskellige steder i byen. De første år brugte vi salen på Græsted skole til vores gudstjenester, senere brugte vi Kroen og Mejeriet, og i 2010 købte kirken den gamle mostfabrik – Mosteriet. 

Vi bekender os til den Treenige Gud, vi tilslutter os de tre oldkirkelige bekendelsesskrifter, og vi nyder at dykke ned i, hvad Gud har gjort og sagt til mennesker og igennem mennesker – fra hele Kirken og gennem alle tider. 

Lokal kirke
Kirken ønsker at være er en del af de lokale fællesskaber i byen, og vi samarbejder i forskellige projekter med Folkekirken, Indre Mission, Luthersk Mission, erhvervslivet og kommunen. Herunder er vi også aktive i KSA – Kirkernes sociale arbejde, som blandt andet er med til at uddele julehjælp i byen.

Mosteriet huser også KIG IND – et værested med egen bestyrelse og medlemmer, men med mange frivillige og brugere fra kirken.

Vi er også en del af et kirkenetværk af kirker her i Nordsjælland, som går under navnet Konglomeratet. Det består af Salem Frikirke i Frederiksværk, Græsted Frikirke, Strandvejskirken i Humlebæk og Helsingør Vineyard. Vores fælles drøm er at se Guds rige vokse i Nordsjælland, og vi ønsker at hjælpe de små tiltag og drømme, der er i Nordsjælland. Græsted Frikirke er også en del af FrikirkeNet, der er en paraplyorganisation for frikirker i Danmark.

Græsted Frikirke og verden
Igennem årene har vi haft forskellige tilknytninger til den store verden. Med Toronto-vækkelsen i 1993 fik kirken mange relationer til mennesker omkring Toronto, og flere ungdomsgrupper derfra har lagt vejen forbi Mosteriet har været på deres missionsrejser.

Kirken har været særligt engageret i socialt arbejde i Indien, hvor mange fra kirken har været på besøg, og hvorfra vi selv er blevet beriget med besøg herhjemme.
Tyskland, Marokko, Grønland, Nigeria og Tonga er nogle af de mange nationer, kirken har været i berøring med og fået hjerte for – og andre vil komme til, som Gud ligger det på kirkens hjerte. 

Hvad drømmer du om?
Et kendetegn ved Græsted Frikirke er, at vi ønsker at gå derhen hvor Gud leder – og vi ønsker at opmuntre, når enkeltpersoner får lagt noget på hjertet. Derfor har vi gennem tiden også set forskellige knopskydninger ud fra Mosteriet, og vi nyder, når unge mennesker, der er opvokset her i kirken drager ud på eventyr i andre kirker i Danmark og i udlandet.

Du kan læse mere om kirken under Værdier, hvor vi beskriver nogle af de ting, der har fået særlig betydning for os.