Bedeuge 2024

Den årlige internationale og tværkirkelige bedeuge ligger fra d. 7-14. januar, og vi er også med i Græsted.

Årets tema er: Hele kirken bringer hele evangeliet til hele verden.

I Græsted mødes vi på tværs af kirkerne tre gange i løbet af ugen, og så afslutter vi med en fælles gudstjeneste.

Programmet for ugen i Græsted:

  • Tirsdag den 9. januar: Glimt kl. 19.30: Oplægsholder er Ole Backer Mogensen, sognepræst i folkekirken
  • Onsdag den 10. januar: Mosteriet kl. 19.30. Oplægsholder er Egon Kattner fra Luthersk Mission
  • Torsdag den 11. januar: Luthersk Mission kl. 19.30. Oplægsholder er Roland Willman Jensen, indremissionær i Nordsjælland.
  • Søndag den 14. januar kl. 10.30. Fællesgudstjeneste i Præstegårdsladen. Prædikant Claus Aagaard, tidligere præst i Græsted frikirke

Formanden fra Evangelisk Alliance, som står bag bedeugen, skriver sådan om årets kommende bedeuge:

Når vi sidder omkring et bål, bliver vi varme – og vi kommer til at lugte af røg.
Når vi sidder omkring et Jesus-bål, bliver vores hjerter varme – og vi kommer til at »lugte af Jesus«!
Bedeugen her i begyndelsen af året er tænkt som sådanne Jesus-bål.
Det er vores håb og bøn, at vi på tværs at kirkeskel mødes og varmes op,
når vi sammen beder til vores fælles Gud, Far, Herre og Fornyer.

Du kan læse mere om bedeugen og downloade årets folder på Evangelisk Alliances hjemmeside.